Gerichte teamtraining

Voor de professionele teamprogramma's waarbij doelgerichte gedragseffecten worden nagestreefd, werken wij samen met Teamovation.

Teamovation heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en ondersteunen van groepstrainingen voor bedrijven en organisaties. In samenwerking met professionele trainers en instructeurs zijn exclusieve programma's ontworpen die u uitgelezen mogelijkheden bieden om te werken aan teamontwikkeling. Deze trainingen zijn gebaseerd op de principes van het zogenaamde ervaringsleren. Nadruk ligt hoofdzakelijk op het opdoen van concrete ervaringen als team door het werken aan een uitdagende opdracht. Hierbij wordt steeds verbinding gelegd met de manier waarop het team in eigen werksituatie reageert.

De trainingen zijn zodanig opgezet dat het 'actieve" karakter van de toegepaste methodiek geen beletsel vormt voor deelname. Personen die minder mobiel zijn kunnen probleemloos participeren.
Professionele trainers en instructeurs begeleiden u tijdens dit arrangement. Zij staan garant voor en vlekkeloze organisatie en uitvoering van uw programma. Het is hun taak u te helpen bij het herkennen van en experimenteren met individueel en groepsgedrag. Teamovation heeft haar thuisbasis op en rondom locatie ROCCA te Gulpen maar verzorgt naar wens ook sessies op externe locaties.

Wij bieden verschillende trainingen en workshops ter ondersteuning en begeleiding in het vormen van teams en/of we zorgen dat bestaande teams beter gaan samenwerken. Zodat aanwezige kennis en vaardigheden optimaal benut worden en samenwerking productiever wordt.

Hiervoor werken we samen met Teamovation. Deze organisaties hebben in de loop der jaren uitgebreide ervaring opgedaan bij het begeleiden van teams. Deze workshops kenmerken zich door het gebruik van actieve werkvormen in onze directe omgeving aan de voet van de Gulpenerberg.

Zie voor meer inhoudelijke informatie:

Voor meer informatie:

tel. 043-450.31.28
info@teamovation.nl
www.teamovation.nl